? ??????????????Spongebob? ????? ?? ???Rating: 4.3 (41 Ratings)??35 Grabs Today. 9593 Total Grabs. ??????P
review?? | ??Get the Code?? ?? ?????????????Do You Feel Lucky?? ????? ?? ???Rating: 4.8 (23 Ratings)??33 Grabs Today. 6636 Total Grabs. ??????Preview?? | ??Get the Code?? ?? ?????Lil BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS ?

Wednesday, October 10, 2007

Ulasan buku Rakaizud Dakwah

Dr. Majdi Al-Hilali

Buku ini menjadi satu keperluan bagi seorang dai’ untuk membacanya.

Bab I: Ikhlas
Penulis membahas tentang ikhlas & urgensi ikhlas
Bagaimana kisah & tanda-tanda ikhlas yang digambarkan dalam sirah para sahabat.
Hambatan bagi ikhlas: nafsu, hawa(keinginan), dunia dan syaitan.

Bab II: Al-amal
Penulis menyedarkan tentang realiti keadaan umat Islam yang semakin dihancurkan oleh musuh Islam.
Jihad menjadi fardhu ain (Al-Qurthuby)
Penulis mula menekankan tentang pentingnya tarbiyah & takwin (pembentukan)
Panjangnya jalan tarbiyah & betapa besarnya tanggungjawab orang yang berada dalam jalan tarbiyah – harus ada dorongan internal.

Bab III: Tsiqah
Penulis memberi contoh: rasa tsiqah yang kuat seperti ibu Nabi Musa yang menghanyutkan bayinya.
Tsiqah kepada: Allah, syariat Islam, pemimpin, tentera (teman seperjuangan), diri sendiri.

Bab IV: Al-tha’ah
Urgensi taat dalam gerakan jemaah, ketaatan kepada pemimpin.
Tapi terdapat batasan-batasan taat (untuk perkara yang baik sahaja)
Tanda-tanda taat: meminta izin – tidak perlu izin kecuali tengah jihad & terdesak

Bab V: Ukhwah
Cinta dalam kerangka Allah – agar dicintai Allah
Syarat-syarat Ukhwah:
- murni kerana Allah
- disertai dengan iman dan taqwa (43:67)
- konsisten dengan ajaran Islam
- didasarkan saling memberi nasihat di jalan Allah
- dibangunkan atas dasar saling membantu dan menyokong.
· Tatacara mempererat ukhwah

Bab VI: Tajarrud
· Terbebas dari sesuatu perkara (tajarrud dari sesuatu perkara)
- tajarrud tujuan dan niat – murnikan hati dan niat
- tajarrud (pemurnian) dalam bertauhid
- tajarrud dalam perasaan – kepercayaan
- tajarrud dalam mengikuti perintah agama – cth: bid’ah
- tajarrud dalam masalah etika. Cth:ukhwah
- tajarrud dalam berfikir
- tajarrud dalam gerakan

Bab VII: Tadhiyah (2:207)
· Pengorbanan – sebagai bukti tajarrud
· Bentuk-bentuk pengorbanan – harta, pangkat, kedudukan
· Tiada jihad tanpa pengorbanan
· Latihan sebagai akhlak mujahid – pengorbanan

Bab VIII: Jihad
· Penyerahan seorang Muslim akan kekuatannya dan usahanya dalam memenangkan Islam untuk mencari ridha Allah
· Wasiat bagi mujahidin

Bab IX: Tsabat ( keteguhan)
· Tuntutan dari keimanan
· Sebagai bahagian dari kesabaran
· Contoh-contoh tsabat:
- sabar menjalani perjalanan yang panjang
- sabar menghadapi derita

by Rabiatul Adawiyah

0 comments: