? ??????????????Spongebob? ????? ?? ???Rating: 4.3 (41 Ratings)??35 Grabs Today. 9593 Total Grabs. ??????P
review?? | ??Get the Code?? ?? ?????????????Do You Feel Lucky?? ????? ?? ???Rating: 4.8 (23 Ratings)??33 Grabs Today. 6636 Total Grabs. ??????Preview?? | ??Get the Code?? ?? ?????Lil BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS ?

Sunday, July 27, 2008

Muwassofat tarbiyah


Kara Kateristik yang harus dimiliki setiap individu itu mencakup 10 point :

  1. Salimul aqidah, setiap individu dituntut untuk memiliki kelurusan aqidah yang hanya dapat mereka peroleh melalui pemahaman terhadap Qur’an dan Sunnah.
  2. Shahihul ibadah, setiap individu dituntut untuk beribadah sesuai dengan petunjuk yang disyariatkan kepada Rasulullah SAW.
  3. Matinul khuluq, setiap individu dituntut untuk memiliki ketangguhan akhlak sehingga mampu mengalahkan hawa nafsu dan syahwat.
  4. Qadirun ‘alal Kasbi, setiap individu dituntut untuk mampu menunjukkan potensi dan kreativitasnya dalam dunia kerja.
  5. Mutsaqqaful fikri, setiap individu dituntut untuk memiliki keluasan wawasan.
  6. Qawiyyul jism, setiap individu dituntut untuk memiliki kekuatan fisik melalui sarana-sarana yang dipersiapkan Islam.
  7. Mujahid lin nafsi , setiap individu dituntut untuk memerangi hawa nafsunya dan senantiasa mengokohkan diri di atas hukum-hukum Allah melalui ibadah dan amal shaleh.
  8. Munadzam fi syu’unihi, setiap individu dituntut untuk mampu mengatur segala urusannya sesuai dengan keteraturan Islam.
  9. Haristun ‘ala waqtihi, setiap individu dituntut untuk memelihara waktunya sehingga ia terhindar dari kelalaian dan kehilafan perbuatan manusia.
  10. Nafi’un li ghoirihi, setiap individu harus menjadikan dirinya bermanfaat bagi orang lain.

0 comments: